THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG

Ngày 25/04/2012, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị giữa đại diện BLL họ Bùi Việt Nam cùng với một số đại diện họ Bùi tại Hải Phòng, đi đến thống nhất quyết định thành lập Ban vận động thành lập Ban Liên lạc họ Bùi tại Hải Phòng.

 

Đại diện họ Bùi Việt Nam gồm:
– Ông Bùi Ngọc Khôn, Ủy viên Ban Liên Lạc họ Bùi Việt Nam
– Ông Bùi Đức Tấn;
– Ông Bùi Tuân;
– Ông Bùi Xuân Ngật;
– Bà Bùi Thị Thái
Đại diện họ Bùi tại Hải Phòng gồm:
– Ông Bùi Thế Kỷ, Ủy viên Ban Liên Lạc họ Bùi Việt Nam;
– Ông Bùi Quang Hiến;
– Ông Bùi Ngọc Thông;
– Ông Bùi Quang Chuyền
và một số vị trong dòng họ Bùi – Trung Hành.
Qua trao đổi, Hội nghị quyết định thành lập Ban vận động họ Bùi thành phố Hải Phòng để tiến tới thành lập Ban Liên lạc họ Bùi thành phố Hải Phòng năm 2012.
Ban vận động có nhiệm vụ tìm hiểu, kết nối tiến tới thành lập Ban Liên lạc họ Bùi thành phố Hải Phòng năm 2012 gồm các ông:
– Ông Bùi Quang Hiến, Trưởng Ban vận động;
– Ông Bùi Ngọc Thông, Phó Ban vận động;
– Ông Bùi Quang Chuyền
Ban vận động hoạt động phối hợp cùng với ông Bùi Thế Kỷ-Ủy viên BLL họ Bùi Việt Nam.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *