ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị mở rộng ngày 23/12/2012 của Ban Liên lạc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa I về việc triệu tập Đại hội đại biểu họ Bùi toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 2013-2018) Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam trân trọng thông báo: Đại hội đại biểu họ Bùi Việt Nam lần thứ II được tổ chức vào ngày 28/04/2013 Địa điểm: Hội trường lớn Đại học Thủy lợi – Số 175 đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM 07h30 – 08h00: Đón tiếp đại biểu và khách mời. Diễn văn nghệ chào mừng Đại hội 08h00 – 08h30: Giới thiệu đoàn đại biểu, khách mời. Đề cử Đoàn chủ tịch, thư ký. Chủ tich đoàn đề xuất quy chế họp Đại hội, đọc diễn văn khai mạc 08h30 – 09h30: Báo cáo nhiệm kỳ, Báo cáo sửa đổi Điều lệ, báo cáo kiểm tra, tài chính 09h30 – 10h30: Thảo luận 10h30 – 11h30: Báo cáo nhân sự; Bầu cử Ban Liên lạc 11h30 – 13h30: Đại biểu nghỉ trưa. Ban Liên lạc cử Thường trực, Hội đồng, Trưởng lão, Ban Liên lạc 13h30 – 15h30: Thảo luận 15h30 – 16h30: Khách mời phát biểu; Chủ tịch đoàn kết luận; Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết; Thư kêu gọi của Đại hội; Diễn văn bế mạc 16h30 – 17h30: Hội đồng Trưởng lão ra mắt; Thường trực ra mắt; Các đoàn chụp ảnh lưu niệm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *