TÓM TẮT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM UNESCO VĂN HÓA GIA ĐÌNH VÀ DÒNG HỌ VIỆT NAM

Trung tâm UNESCO Văn hoá Gia đình và Dòng họ Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: UNESCO Cultural Center for Family and clan Vietnam Địa chỉ: Nhà số 11, ngõ 50, phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Điện thoại Ban giám đốc: – Giám đốc: Họa sĩ Trịnh Yên: 0988 745 296 – Phó giám đốc thường trực: Ông Nguyễn Văn Thịnh: 0988 288 598 – Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu xã hội học: PGS TS Nguyễn Ngọc Dũng: 0168 904 0942 – Phó giám đốc phục trách nghiên cứu cổ học: PGS TS Nguyễn Tá Nhí: 0913 319 158

Nội dung hoạt động:

– Trung tâm có chức năng vận động, tập hợp mọi tổ chức, đoàn thể, công dân và kiều bào yêu nước tham gia sinh hoạt, xây dựng các chương trình văn hoá hữu ích cho gia đình, dòng họ và xã hội.

– Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động lựa chọn các chương trình từ nguồn lực Văn hóa Việt Nam. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng, các nhà khoa học xã hội, những nhân tài và ngành nghề liên quan bằng phương pháp tiến hành vận động xây dựng hỗ trợ dự án, trao đổi thông tin, tư vấn các kiến thức nhân văn trong hệ thống gia đình, dòng họ và xã hội. Phổ biến tri thức UNESCO Việt Nam và quốc tế trong quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, dòng họ và trật tự, an ninh xã hội.

– Vận động, tổ chức các cơ quan chức năng phối hợp hoạt động, các hội viên tham gia xây dựng các chương trình có tiêu chí:

  • Phát huy tinh thần bảo vệ, giữ gìn và phát triển bản sắc Văn hoá Việt Nam
  • Tham gia các ngành chức năng xây dựng Con người Văn hoá, Gia đình văn hoá, Dòng họ văn hóa và Xã hội văn hoá.
  • Tham gia hỗ trợ, bảo tồn, khuyến khích các hoạt động bảo vệ Văn hoá như di tích lịch sử (hữu thể và vô thể) giáo dục và đào tạo, truyền bá nếp sống tiến bộ, tri thức văn minh, các bộ môn văn hoá- thể thao, các phuơng pháp tập luyện dưỡng sinh hỗ trợ sức khoẻ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Tư vấn cho nghiên cứu, ứng dụng các phương thuốc dân tộc, hiện đại… đem lại lợi ích xã hội, lợi ích gia đình.

– Tham gia cùng các ngành chức năng Khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và công nghệ thông tin, xây dựng các chương trình hoặc dự án giáo dục Văn hoá Gia đình, Dòng họ và Xã hội.

– Tập hợp nhân tài, có khả năng cống hiến cho các phát triển văn hoá, văn minh, gia đình, dòng họ và xã hội.

– Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề văn hoá gia đình, tham gia vận động viết sách, phát hành loại sách có đề tài phù hợp, vận động người dạy nghề, chọn nghề, học nghề và có thể giới thiệu địa chỉ việc làm cho hội viên trong khả năng quan hệ của Trung tâm.

– Tham gia tổ chức (cùng các ngành chức năng) xây dựng các mẫu gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá. Động viên hướng dẫn các tập thể, cá nhân có công, xây dựng đạo đức, tri thức văn hoá gia đình, dòng họ và xã hội có ý thức phát triển các lĩnh vực văn hoá bản sắc, đều được khen thưởng thành tích hoạt động văn hoá ở các cấp Câu lạc bộ, Liên hiệp Hội, các chương trình do tổ chức của Hiệp thương và Nhà nước.

– Khi có điều kiện sẽ tổ chức phát hành bản tin nội bộ hàng tháng nhằm thông tin hoạt động các bộ môn, các kế hoạch thực hiện, nêu gương người tốt, việc tốt.

– Động viên, tạo điều kiện cho Hội viên hoạt động (theo đề án lựa chọn). Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỷ trong Hội viên./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *