“HẦU ĐỒNG” QUA MỘT BÀI BÁO

Hà Nội 26.XII.2016 Tuyết Sơn    Khi đọc bài báo “Ông Tây mê hầu đồng” của Thanh Hương, đăng trên mạng 06:49 ngày 13 tháng 11 năm 2016, chúng ta thấy rằng: Ông Tewfic El-Sawy chỉ là một người chụp ảnh chuyên nghiệp. Ông ta không phải là nhà Sử …