“HẦU ĐỒNG” QUA MỘT BÀI BÁO

Hà Nội 26.XII.2016 Tuyết Sơn    Khi đọc bài báo “Ông Tây mê hầu đồng” của Thanh Hương, đăng trên mạng 06:49 ngày 13 tháng 11 năm 2016, chúng ta thấy rằng: Ông Tewfic El-Sawy chỉ là một người chụp ảnh chuyên nghiệp. Ông ta không phải là nhà Sử …

Thiền dưỡng sinh có phải là một tôn giáo?

Thiền như chúng ta được biết xuất phát từ Ấn Độ và Ai Cập cổ đại. Minh chứng là các nhà khoa học khi tìm hiểu về các kim tự tháp Ai Cập cổ đại được xây dựng cách đây 78 nghìn năm đã vô cùng ngạc nhiên khi phát …

VÀI SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ GIA ĐÌNH, VĂN HOÁ DÒNG HỌ TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM

Trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải ra sức xây dựng một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc đi đôi với sự nỗ lực xây dựng và phát …