Tài ngoại giao của Thái sư Trần Quang Khải

Trần Quang Khải (1241-1294), danh tướng nhà Trần. Thời chiến, ông chỉ huy quân đánh giặc. Khi cần, ông trở thành nhà ngoại giao. Từ Nghệ An đến bến Chương Dương Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần 2 (1285) quân dân nhà Trần đã có nhiều chiến thắng …

Trần Cao Vân và thuyết Trung Thiên dịch

Trần Cao Vân là nhân vật trọng yếu tổ chức cuộc khởi nghĩa ở Huế và một số tỉnh phía Nam Trung Bộ dự định vào ngày 3/5/1916 nhưng không thành – cuộc khởi nghĩa đó thường được gọi là khởi nghĩa Duy Tân.   “Trung Thiên dịch” kêu gọi …